Priemyselné správy

7. augusta usporiadalo oddelenie bezpečnosti prenosu bezpečnosti Národnej správy pre rozhlas a televíziu v Pekingu sympózium, na ktorom sa prediskutovali príslušné odporúčania Čínskeho rozhlasu a televízie týkajúce sa podpory migrácie frekvenčného pásma pozemnej digitálnej televízie 700 MHz. Na stretnutí sa študovali pracovné nápady týkajúce sa metód spolupráce, prípravy plánu, ponúkania zariadení, dohľadu a akceptácie atď., A bolo rozhodnuté, že Čínsky rozhlas a televízia by mala ďalej zlepšovať príslušné pracovné odporúčania na základe situácie v diskusii a skutočných podmienok oboch provincií. a čo najskôr podporiť implementáciu.


Čas zverejnenia: 14. augusta 2020