Ramanov optický zosilňovač

  • Raman Optical Amplifier  ZRA1550

    Optický zosilňovač Raman ZRA1550

    Zosilňovač vlákien dopovaných Erbiom (EDFA), kvôli šumu spontánnych emisií (ASE) a kaskádam, hromadeniu hluku spontánnych emisií, výrazne zníži SNR prijímača systému, čím obmedzí kapacitu systému a vzdialenosť bez relé. Nová generácia zosilňovača Ramanovho vlákna (ZRA1550) dosahuje zosilnenie optického signálu optickým ziskom generovaným stimulovaným Ramanovým rozptylom (SRS). FRA má široké spektrum zisku; šírku pásma zisku je možné ďalej rozšíriť o ...